Arkisto | Projects RSS for this section

Resurssiviisaita ideoita kaivataan Jyväskylän kaupunkilaisilta

Resurssiviisautta Jyväskylään, Aalto-sali ke 3.4.2013

Jyväskylän kaupunki ja Sitra järjestävät Resurssiviisaus-hankkeeseen liittyvän seminaarin ke 3.4. klo 10-15:30 A-salilla. 

Katso tapahtuman ohjelma »

Tapahtumaan kaivataan myös kansalais-asiantuntijoiden ideoita ja tuoreita näkökulmia resurssiviisauteen!

Resurssiviisaus tehostaa alueen luonnonvarojen käyttöä, vähentää jätettä ja luo sille uusia käyttötarkoituksia – ja säästää siten ympäristöä. Meille kaupunkilaisille resurssiviisaus luo parempaa hyvinvointia ja mahdollisuuksia toteuttaa kestäviä elämäntapoja.

Kaupunkilaisten panos on tärkeä erityisesti Hub Jyväskylän vetämissä iltapäivän työpajoissa, joissa kehitellyt kokeiluideat menevat Sitran ideakilpailuun. Kaikista kilpailuun lähetetyistä ideoista valitaan kymmenisen kappaletta toteutettavaksi kokeiluiksi vuoden 2013 aikana.

Tapahtumassa on myös luvassa mielenkiintoisia puheenvuoroja resurssiviisauden huippuasiantuntijoilta, mm. EU-komission ympäristöasioiden pääosaston Timo Mäkelältä ja Brightonin pormestari Bill Randallilta.

Tuoretta näkökulmaa tulevaisuuden tekijöiltä tarvitaan kipeästi, ja osallistumisen aika on nyt! Jos tapahtuma kiinnostaa, lisätietoja osallistumisesta saat Hub Jyväskylän Laura Brownelta, laura@hubjkl.fi.

Tapahtuman ohjelma ja lisätietoja »

Seuraa Resurssiviisaus-hanketta Facebookissa »

Tapahtuman järjestävät Jyväskylän kaupunki ja Sitra

Mainokset

How would be ”Jyväskylä Beyond Dreams”?

Today Helsingin Sanomat published an article and review about Hella Hernberg’s new book ”Helsinki Beyond Dreams”(yes the book is in English!). Unfortunately, the article is behind the pay wall, but I attached below two links and quotes to other sources.

The Pop-Up City (Hella Hernberg’s interview):

”As to what’s really special in Helsinki — some examples. Ravintolapäivä (Restaurant Day — an event where anyone can open up a restaurant for a day) is a powerful example as the concept has already spread to different cities around the world within a year. It also shows the power of social media and how it helps with organizing the crowds into common activity. I’ve been talking for example with American and British colleagues, who were quite doubtful that this event could be successful in those countries. Maybe there is something rooted in Finnish culture of trust and the tradition of community effort.”

Open Source Cities (book review):

”This book is for anyone interested in making cities better places to live – for citizens, designers, decision makers and planners alike. Embedded in inspiring stories by urban activists, thinkers and artists, Helsinki Beyond Dreams presents ideas for better future cities that can be applied anywhere in the world.”

 


I repeat the title question: How would be ”Jyväskylä Beyond Dreams”?

Related ”beyond dreams” -like urban development projects that HUB Jyväskylä has been involved:

Inspiring winter school project @Hub Rio inciativa

This time the post to Hub Jyväskylä blog comes from Brazil, where I’ve lived the past month and will live 2 more. I’m here for the project of starting the the radical Finnish educational innovation Team Academy in Brazil. On the process we try to cooperate with the Hub all time, and last month we […]

Lähtökohtia Kankaan alueen suunnitteluun

Laura Browne kirjoitti pari päivää sitten HUB Jyväskylän ensimmäisestä projektista ”Kaupungin Kangas” osallistuvan kaupunkisuunnittelun ideoidenkeruuprojektista. Projekti julkistetaan virallisesti huomenna 17.2. tehdasmiljöössä pidettävän lehdistötilaisuuden yhteydessä. Tässä esimakuna tulevasta Jyväskylän Kaupunkirakennepalveluiden Anne Sandelin kertoo alueen suunnittelun lähtöjohdista slidecast -esityksellä.

Alueen suunnittelu on aivan alkuvaiheissa ja nyt haetaan uudella tavalla kansalaisten näkemyksiä vahvasti etukenossa. Toki asukkaita on Jyväskylässä kuultu ennenkin, johan sitä lakikin edellyttää, mutta useinmiten asukkaiden osallistumismahdollisuudet avataan vasta projektien jo edettyä pidemmälle.

Tavoitteena on kerätä mahdollisimman laaja-alaisesti yksittäisiltä kansalaisilta, olemassa olevilta yhteisöiltä ja vain tätä tarkoitusta varten kokoontuneilta ryhmiltä.

Lehdistötilaisuus, jossa projekti julkistetaan pidetään torstaina 17.2. klo 12-13, mikäli verkkoyhteys sen sallii pyrimme välittämään tilaisuudesta tosiaikaista videokuvaa Bambuser-kanavalla.

Koko kaupungin Kangas – ensimmäinen HUB Jyväskylän voimannäyte

Tästä se lähtee, juuri perustettu HUB Jyväskylä osuuskunta on saanut ensimmäisen toimeksiantonsa ja toteuttaa yhdessä Jyväskylän kaupungin ja Cliq-hankkeen kanssa Kankaan alueen ideointiprojektin.

Jyväskylän kaupungin keskustan tuntumassa sijaitsevan Kankaan tehdasalueen suunnittelu asuinalueeksi on käynnistymässä ja alueesta tullaan järjestämään arkkitehtuurikilpailu vuoden 2011 aikana. Kilpailuohjelman tueksi toteutettavassa ideointiprojektissa kerätään kapunkilaisilta ja yhteisöiltä visioita alueen kehittämiseksi.

Kaupungin Kangas on tässä muodossa toteutettavan osallistuvan kaupunkisuunnittelun pilotti Jyväskylässä. Into ja tahtotila on kova, vaikka samalla vähän hirvittää projektin aikataulu ja samaanaikaan tehtävä HUBin toiminnan lanseeraus ja jäsenhankinta. Toisaalta nämä kaksi isoa juttua varmasti tukevat toisiaan ja Kangas-projektin kautta HUBin toimintamahdollisuudet tulevat kaupunkilaisille tutuiksi.

Tarkoituksena on aloittaa Kankaan alueen visiointi tyhjältä pöydältä ja haastaa kaupunkilaiset mukaan ideointityöhön. Ideoita kerätään hyvin laaja-alaisesti eri-ikäisiltä asukkailta ja eri intressejä omaavilta yhteisöiltä.

HUB Jyväskylä kokoaa kaupungin www-sivuille oman Kaupungin Kangas-sivuston, josta löytyy ohjeita ja materiaalipaketti omatoimiseen ideointiin. Etsimme alueen ideoinnista kiinnostuneita ihmisiä ja yhteisöjä. Autamme tarvittaessa yhteisöjä visionmuodostuksessa ja tulosten dokumentoinnissa järjestämällä työpajoja ja keskustelutilalisuuksia. Ideointiprojektin tulokset kerätään sivustolle, jossa niitä on mahdollista myös kommentoida ja jatkojalostaa.

Aikataulu on hurja, mutta me hubilaiset olemme valmiita erikoistumaan mahdottomaan! Kaupungin Kangas-sivusto materiaaleineen ja tietopaketteineen julkaistaan lähipäivinä ja valmiit, vapaamuotoiset ideaesitykset tulee olla toimitettuna Hub Jyväskylälle joko sähköisesti, postitse tai henkilökohtaisesti 15.3.2011 mennessä. Ideointiprojektin tuloksia esitellään maaliskuun lopulla järjestettävässä Kaupungin Kangas-seminaarissa. Parhaat/soveltuvat ideat pääsevät konkreettisesti osaksi arkkitehtuurikilpailun ohjelmaa.

Kangas on sijainniltaan keskeinen ja ympäristöltään ainutlaatuinen kaupunkialue, johon sisältyy mm. kulttuurihistoriallisesti arvokkaita tehdasrakennuksia ja merkittäviä luontokohteita. Nyt on erinomainen tilaisuus saada oma ääni kuuluville ja kertoa millainen Kankaan alue parhaimmillaan olisi asua ja elää. Ideoidaan alueesta yhdessä uusi uljas, koko kaupungin Kangas!

Lisätietoja:

Laura Browne, Kangas-projektin koordinaattori, HUB Jyväskylä, Hannikaisenkatu 18, puh. 045 352 5970, laura.browne@hubjkl.fi

Apps4Finland 2010 kilpailu avaa suomalaista tietoyhteiskuntaa

Toista kertaa järjestettävän Apps4Finland-kilpailun tavoitteena on löytää uusia tapoja hyödyntää julkishallinnon avoimia tietovarantoja, ja konkretisoida vilkkaasti käynnistynyttä keskustelua aiheesta. Tämän vuoden kilpailu suunnataan yksityisten ideanikkarien ohella myös yrityksille. Kilpailun suojelijana toimii Risto Siilasmaa.

Viime vuoden kilpailuun osallistui 23 ehdotusta. Niistä palkittiin esimerkiksi budjettidataa visualisoiva Veropuu (Tattersall) ja suomalaisista sukunimistä laajasti tietoa yhdistelevä ja sukujen ”eliittisyyttä” leikkimielisesti arvioiva Nomen est Omen (Nurminen).

Kilpailun yhtenä tarkoituksena on antaa näytön mahdollisuus myös nuorille, alle 29-vuotiaille tulevaisuuden kyvyille ja sovelluskehittäjille; onnistuneen ja kiinnostavan konseptin kehittäjille löytyy varmasti mahdollisuuksia kehittää konseptia eteenpäin. Tästä on tarjolla hyviä esimerkkejä edellisen vuoden kilpailusta – kilpailu on edistänyt yrittäjyyttä ja työllistymistä alalle.

Julkishallinnon data hyötykäyttöön

Konkreettiset toimivat sovellukset  ja hyvät datan käyttöideat kannustavat julkishallinnon toimijoita avaamaan tietovarantojaan maksutta ja koneluettavassa muodossa kenen tahansa käytettäväksi. Datan olemassaoloa ja sen käyttömahdollisuuksia ei useinkaan riittävästi tunneta. Dataa hyödyntävät palvelut lisäävät tietoisuutta asiasta, mutta esimerkkejä ei synny ilman avoimia datalähteitä.

Haasteisiin vastaa Apps4Finland -kilpailu. Se saattaa yhteen idearikkaita kansalaisia ja dataa omaavia hallinnon  toimijoita. Kilpailu kannustaa kansalaisia ja yrityksiä ideoimaan sekä  ohjelmoimaan julkisiin datalähteisiin pohjautuvia sovelluksia. Kilpailun tavoitteena on myös rohkaista julkishallintoa avaamaan ja  julkaisemaan lisää datalähteitä, sekä tuomaan avoimen datan asiaa yleiseen tietoon. Kilpailu on jatkoa viime vuoden Apps for Democracy  Finland – Kansalaisosallistujan työkalut -kilpailulle.

Liikenne- ja viestintäministeriössä seurataan kiinnostuneena avoimesta tiedosta käytävää keskustelua: ”Läpinäkyvyyden ja uusien liiketoimintamahdollisuuksien lisäksi julkisen tiedon avoimuus lisää hallinnon tehokkuutta. Edut eivät rajoitu vain verkkopalveluihin, vaan vaikutukset liittyvät ympäristöömme laajasti esimerkiksi liikkumisen ratkaisussa tai aluesuunnittelussa. Parhaimmillaan avoin data luo yhdessätekemisen toimintakulttuuria – Tässä muutoksessa lainsäädäntö ja hallinnolliset käytänteet tulee saattaa ajan tasalle. Työhön on jo tartuttu muun muassa ministeriötyöryhmissä ja julkaisemalla hallinnolle suunnattu avoimen datan opaskirja”.

Taru Rastas, Neuvotteleva virkamies, Liikenne-  ja viestintäministeriö (Vuoden 2009 Apps for Democracy  -kilpailun tuomariston jäsen)

Avoin kilpailu huipentuu MindTrek-konferenssissa

Kilpailu on avoin kaikille, ja siinä on omat sarjansa yksityishenkilöille ja yrityksille. Kilpailun  järjestänä toimii Suomen Verkkodemokratiaseura ry. Apps4Finland lanseerattiin kansallisena tietoyhteiskuntapäivänä 14.4. ja kilpailutöiden palautusaika päättyy 31. elokuuta. Kilpailu huipentuu palkintogaalaan MindTrek-konferenssissa Tampereella 7.10.2010. Palkintojen arvo on yhteensä 13 000€. Kilpailun aikana Suomen julkishallinnon datavarantoja kartoitetaan Suomi.fi:n toimesta ( http://data.suomi.fi ) ja pääkaupunkiseudulla toimivan Helsinki Region Infoshare -hankkeen puitteissa.

Kilpailun säännöt ja tietoja osallistumisesta

Lisätietoja kilpailusta:
Kilpailukoordinaattori: Ville Keränen, 040 731 2084, ville[at]banana.fi
Kilpailusivusto: MindTrek
Twitter , Wikisivu

Suomen Verkkodemokratiaseura Ry.
Jos  demokratia keksittäisiin tänään, niin millaiseksi se nykyisten  teknologisten apuvälineiden kaudella muodostuisi? Mitä tarkoittaisi uusi  ajasta ja paikasta vapaa demokratia? Suomen Verkkodemokratiaseura  edistää verkossa toimivien demokraattisten järjestelmien kehittämistä ja  käyttöönottoa Suomessa, sekä edistää verkkodemokratian tutkimusta ja  siihen liittyvien kokeiluiden organisoimista Suomessa

MindTrek-konferenssi
Kansainvälinen  MindTrek-konferenssi järjestetään 7. – 8.10.2010 Tampereella.  Apps4Finland -kilpailun lisäksi konferenssin yhteydessä järjestetään  myös muita kilpailusarjoja.

Kilpailun muut tukijat
Kilpailun sponsorit ja muut tukijat julkaistaan lopullisen kokoonpanon varmistuttua toukokuun alkupuolella. Vuoden 2009 kilpailun järjestäjät ja tukijat.