Tag Archive | Apps for Democracy

Apps4Finland 2010 kilpailu avaa suomalaista tietoyhteiskuntaa

Toista kertaa järjestettävän Apps4Finland-kilpailun tavoitteena on löytää uusia tapoja hyödyntää julkishallinnon avoimia tietovarantoja, ja konkretisoida vilkkaasti käynnistynyttä keskustelua aiheesta. Tämän vuoden kilpailu suunnataan yksityisten ideanikkarien ohella myös yrityksille. Kilpailun suojelijana toimii Risto Siilasmaa.

Viime vuoden kilpailuun osallistui 23 ehdotusta. Niistä palkittiin esimerkiksi budjettidataa visualisoiva Veropuu (Tattersall) ja suomalaisista sukunimistä laajasti tietoa yhdistelevä ja sukujen ”eliittisyyttä” leikkimielisesti arvioiva Nomen est Omen (Nurminen).

Kilpailun yhtenä tarkoituksena on antaa näytön mahdollisuus myös nuorille, alle 29-vuotiaille tulevaisuuden kyvyille ja sovelluskehittäjille; onnistuneen ja kiinnostavan konseptin kehittäjille löytyy varmasti mahdollisuuksia kehittää konseptia eteenpäin. Tästä on tarjolla hyviä esimerkkejä edellisen vuoden kilpailusta – kilpailu on edistänyt yrittäjyyttä ja työllistymistä alalle.

Julkishallinnon data hyötykäyttöön

Konkreettiset toimivat sovellukset  ja hyvät datan käyttöideat kannustavat julkishallinnon toimijoita avaamaan tietovarantojaan maksutta ja koneluettavassa muodossa kenen tahansa käytettäväksi. Datan olemassaoloa ja sen käyttömahdollisuuksia ei useinkaan riittävästi tunneta. Dataa hyödyntävät palvelut lisäävät tietoisuutta asiasta, mutta esimerkkejä ei synny ilman avoimia datalähteitä.

Haasteisiin vastaa Apps4Finland -kilpailu. Se saattaa yhteen idearikkaita kansalaisia ja dataa omaavia hallinnon  toimijoita. Kilpailu kannustaa kansalaisia ja yrityksiä ideoimaan sekä  ohjelmoimaan julkisiin datalähteisiin pohjautuvia sovelluksia. Kilpailun tavoitteena on myös rohkaista julkishallintoa avaamaan ja  julkaisemaan lisää datalähteitä, sekä tuomaan avoimen datan asiaa yleiseen tietoon. Kilpailu on jatkoa viime vuoden Apps for Democracy  Finland – Kansalaisosallistujan työkalut -kilpailulle.

Liikenne- ja viestintäministeriössä seurataan kiinnostuneena avoimesta tiedosta käytävää keskustelua: ”Läpinäkyvyyden ja uusien liiketoimintamahdollisuuksien lisäksi julkisen tiedon avoimuus lisää hallinnon tehokkuutta. Edut eivät rajoitu vain verkkopalveluihin, vaan vaikutukset liittyvät ympäristöömme laajasti esimerkiksi liikkumisen ratkaisussa tai aluesuunnittelussa. Parhaimmillaan avoin data luo yhdessätekemisen toimintakulttuuria – Tässä muutoksessa lainsäädäntö ja hallinnolliset käytänteet tulee saattaa ajan tasalle. Työhön on jo tartuttu muun muassa ministeriötyöryhmissä ja julkaisemalla hallinnolle suunnattu avoimen datan opaskirja”.

Taru Rastas, Neuvotteleva virkamies, Liikenne-  ja viestintäministeriö (Vuoden 2009 Apps for Democracy  -kilpailun tuomariston jäsen)

Avoin kilpailu huipentuu MindTrek-konferenssissa

Kilpailu on avoin kaikille, ja siinä on omat sarjansa yksityishenkilöille ja yrityksille. Kilpailun  järjestänä toimii Suomen Verkkodemokratiaseura ry. Apps4Finland lanseerattiin kansallisena tietoyhteiskuntapäivänä 14.4. ja kilpailutöiden palautusaika päättyy 31. elokuuta. Kilpailu huipentuu palkintogaalaan MindTrek-konferenssissa Tampereella 7.10.2010. Palkintojen arvo on yhteensä 13 000€. Kilpailun aikana Suomen julkishallinnon datavarantoja kartoitetaan Suomi.fi:n toimesta ( http://data.suomi.fi ) ja pääkaupunkiseudulla toimivan Helsinki Region Infoshare -hankkeen puitteissa.

Kilpailun säännöt ja tietoja osallistumisesta

Lisätietoja kilpailusta:
Kilpailukoordinaattori: Ville Keränen, 040 731 2084, ville[at]banana.fi
Kilpailusivusto: MindTrek
Twitter , Wikisivu

Suomen Verkkodemokratiaseura Ry.
Jos  demokratia keksittäisiin tänään, niin millaiseksi se nykyisten  teknologisten apuvälineiden kaudella muodostuisi? Mitä tarkoittaisi uusi  ajasta ja paikasta vapaa demokratia? Suomen Verkkodemokratiaseura  edistää verkossa toimivien demokraattisten järjestelmien kehittämistä ja  käyttöönottoa Suomessa, sekä edistää verkkodemokratian tutkimusta ja  siihen liittyvien kokeiluiden organisoimista Suomessa

MindTrek-konferenssi
Kansainvälinen  MindTrek-konferenssi järjestetään 7. – 8.10.2010 Tampereella.  Apps4Finland -kilpailun lisäksi konferenssin yhteydessä järjestetään  myös muita kilpailusarjoja.

Kilpailun muut tukijat
Kilpailun sponsorit ja muut tukijat julkaistaan lopullisen kokoonpanon varmistuttua toukokuun alkupuolella. Vuoden 2009 kilpailun järjestäjät ja tukijat.

Mainokset