Tag Archive | avoin data

Big Clean screen scraping -päivä 19.3.2011

Tiedon vapauttamisen hackday samaan aikaan Prahassa ja Jyväskylässä See the announcement in english

Eivätkö kaikki julkiset tietoaineistot voisi olla myös teknisesti ja laillisesti avoimia ja uudelleenkäytettäviä?

19.3. Big Clean -tapahtuma Jyväskylässä ja Prahassa valmistelee maailmanlaajuisen screen scraping -päivän järjestelyihin.

19.3. Big Clean -tapahtuma Jyväskylässä ja Prahassa valmistelee maailmanlaajuisen screen scraping -päivän järjestelyihin.

Hallinto on pikkuhiljaa herännyt avoimen datan ajatteluun, mutta virallista tietä asiat etenevät joskus turhan hitaasti – omatoimisuus voi olla tehokkaampaa, kuin odottelu.

  • Millaisia tietovarantoja minun kotikaupungillani on hallussaan, mihin nitä voisi käyttää?
  • Miten screen-scraper ohjelma toteutetaan, onko se vaikeaa?
  • Onko screen-scraperin tekeminen tai sen avulla saadun datan julkaiseminen sallittua, miten välttää hankaluudet?

Tule oppimaan ja ohjelmoimaan Hub Jyväskylän järjestämään Big Clean -päivään. Tilaisuus on osa Nettiajan kansalaisyhteiskunnan verkoston (Nettikansa) toimintaa. Tilaisuus järjestetään samaan aikaan myös Prahassa ja muilta paikkakunnilta olevat ohjelmoijat voivat liittyä tilaisuuksiin etänä irc:n kautta.

19.3. Prahassa ja Jyväskylässä järjestettävät tilaisuudet ovat valmistelua maailmanlaajuiseen Big Clean -päivään, joka järjestetään myöhemmin Open Knowledge Foundationin ja Scraperwikin koordinoimana.

Ohjelma

12.00 – Tilaisuuden avaus
Kahvia ja pullaa osallistujille, tutustutaan toisiimme, varmistetaan, että kaikilla toimii langaton yhteys.

12:15 – Yhteys Prahaan
Otetaan lyhyt Skypetervehdys Prahaan, jossa tilaisuus on aloitettu tuntia aiemmin ja tutustutaan IRC-kanavalla. Tavoitteena on, että Prahan ja Jyväskylän porukat voivat tukea toisiaan, jos eteen tulee kinkkisiä tilanteita. Prahassa osallistujia on todennäköisesti huomattavasti enemmän, kuin Jyväskylässä..

12.30 – Avoin data ja screen scrappaus
Julkinen data – johdatus tietovarantojen avaamiseen opaskirjan pääkirjoittaja Antti Poikola esittelee lyhykäisesti, missä julkishallinnon tietoaineistojen avaamisessa mennään. Tutustutaan päivän pääasialliseen tylökaluun http://scraperwiki.com/ -virtuaaliseen ohjelmointiympäristöön, jonka avulla screenscraperien tekeminen ja ylläpito on vaivatonta ja vastuu lainmukaisuudesta selkeää.

12.45 – Tavoitteet päivälle
Valitaan, mitä dataa pyritään päivän aikana vapauttamaan.

13:00 – 18:00 Let’s Clean some Data!
Eihän tänne puhumaan tultu, vaan koodaamaan 🙂

Julkishallinnon datavarantojen avaamiseen liittyen ohjelmoijien keskuudessa vallitsee usein hack-your-government-ajattelu, eli joku ohjelmoija ottaa julkisen datan viranomaisen verkkosivuilta ns. screen-scraping -teknologialla ja tarjoaa sen muiden ohjelmoijien käytettäväksi koneluettavassa muodossa.

Esimerkiksi brittiläistä openlylocal.com -sivustoa ylläpitävä journalisti avustajineen on avannut jo 140 kunnan demokratiadataa (tietoja valtuutetuista ja kunnan asianhallinnasta). Suomalainen uranuurtaja on eduskunnan äänestystietoihin avoimen rajapinnan tehnyt Mikko Heikkinen.

Tilaisuuteen osallistuminen
Tilaisuus on maksuton ja kaikille avoin. Osallistuminen on mahdollista paikan päällä tai etänä irc:tse.

Kahvitarjoilujen ja tilojen järjestelyiden takia toivomme ennakkoilmoittautumisia sähköpostitse osoitteeseen antti.poikola[a]gmail.com, mutta paikanpäälle voi myös ilmaantua suoraan.

Antti Poikola, +35 44 337 5439, antti.poikola[a]gmail.com

Mainokset

Apps4Finland 2010 kilpailu avaa suomalaista tietoyhteiskuntaa

Toista kertaa järjestettävän Apps4Finland-kilpailun tavoitteena on löytää uusia tapoja hyödyntää julkishallinnon avoimia tietovarantoja, ja konkretisoida vilkkaasti käynnistynyttä keskustelua aiheesta. Tämän vuoden kilpailu suunnataan yksityisten ideanikkarien ohella myös yrityksille. Kilpailun suojelijana toimii Risto Siilasmaa.

Viime vuoden kilpailuun osallistui 23 ehdotusta. Niistä palkittiin esimerkiksi budjettidataa visualisoiva Veropuu (Tattersall) ja suomalaisista sukunimistä laajasti tietoa yhdistelevä ja sukujen ”eliittisyyttä” leikkimielisesti arvioiva Nomen est Omen (Nurminen).

Kilpailun yhtenä tarkoituksena on antaa näytön mahdollisuus myös nuorille, alle 29-vuotiaille tulevaisuuden kyvyille ja sovelluskehittäjille; onnistuneen ja kiinnostavan konseptin kehittäjille löytyy varmasti mahdollisuuksia kehittää konseptia eteenpäin. Tästä on tarjolla hyviä esimerkkejä edellisen vuoden kilpailusta – kilpailu on edistänyt yrittäjyyttä ja työllistymistä alalle.

Julkishallinnon data hyötykäyttöön

Konkreettiset toimivat sovellukset  ja hyvät datan käyttöideat kannustavat julkishallinnon toimijoita avaamaan tietovarantojaan maksutta ja koneluettavassa muodossa kenen tahansa käytettäväksi. Datan olemassaoloa ja sen käyttömahdollisuuksia ei useinkaan riittävästi tunneta. Dataa hyödyntävät palvelut lisäävät tietoisuutta asiasta, mutta esimerkkejä ei synny ilman avoimia datalähteitä.

Haasteisiin vastaa Apps4Finland -kilpailu. Se saattaa yhteen idearikkaita kansalaisia ja dataa omaavia hallinnon  toimijoita. Kilpailu kannustaa kansalaisia ja yrityksiä ideoimaan sekä  ohjelmoimaan julkisiin datalähteisiin pohjautuvia sovelluksia. Kilpailun tavoitteena on myös rohkaista julkishallintoa avaamaan ja  julkaisemaan lisää datalähteitä, sekä tuomaan avoimen datan asiaa yleiseen tietoon. Kilpailu on jatkoa viime vuoden Apps for Democracy  Finland – Kansalaisosallistujan työkalut -kilpailulle.

Liikenne- ja viestintäministeriössä seurataan kiinnostuneena avoimesta tiedosta käytävää keskustelua: ”Läpinäkyvyyden ja uusien liiketoimintamahdollisuuksien lisäksi julkisen tiedon avoimuus lisää hallinnon tehokkuutta. Edut eivät rajoitu vain verkkopalveluihin, vaan vaikutukset liittyvät ympäristöömme laajasti esimerkiksi liikkumisen ratkaisussa tai aluesuunnittelussa. Parhaimmillaan avoin data luo yhdessätekemisen toimintakulttuuria – Tässä muutoksessa lainsäädäntö ja hallinnolliset käytänteet tulee saattaa ajan tasalle. Työhön on jo tartuttu muun muassa ministeriötyöryhmissä ja julkaisemalla hallinnolle suunnattu avoimen datan opaskirja”.

Taru Rastas, Neuvotteleva virkamies, Liikenne-  ja viestintäministeriö (Vuoden 2009 Apps for Democracy  -kilpailun tuomariston jäsen)

Avoin kilpailu huipentuu MindTrek-konferenssissa

Kilpailu on avoin kaikille, ja siinä on omat sarjansa yksityishenkilöille ja yrityksille. Kilpailun  järjestänä toimii Suomen Verkkodemokratiaseura ry. Apps4Finland lanseerattiin kansallisena tietoyhteiskuntapäivänä 14.4. ja kilpailutöiden palautusaika päättyy 31. elokuuta. Kilpailu huipentuu palkintogaalaan MindTrek-konferenssissa Tampereella 7.10.2010. Palkintojen arvo on yhteensä 13 000€. Kilpailun aikana Suomen julkishallinnon datavarantoja kartoitetaan Suomi.fi:n toimesta ( http://data.suomi.fi ) ja pääkaupunkiseudulla toimivan Helsinki Region Infoshare -hankkeen puitteissa.

Kilpailun säännöt ja tietoja osallistumisesta

Lisätietoja kilpailusta:
Kilpailukoordinaattori: Ville Keränen, 040 731 2084, ville[at]banana.fi
Kilpailusivusto: MindTrek
Twitter , Wikisivu

Suomen Verkkodemokratiaseura Ry.
Jos  demokratia keksittäisiin tänään, niin millaiseksi se nykyisten  teknologisten apuvälineiden kaudella muodostuisi? Mitä tarkoittaisi uusi  ajasta ja paikasta vapaa demokratia? Suomen Verkkodemokratiaseura  edistää verkossa toimivien demokraattisten järjestelmien kehittämistä ja  käyttöönottoa Suomessa, sekä edistää verkkodemokratian tutkimusta ja  siihen liittyvien kokeiluiden organisoimista Suomessa

MindTrek-konferenssi
Kansainvälinen  MindTrek-konferenssi järjestetään 7. – 8.10.2010 Tampereella.  Apps4Finland -kilpailun lisäksi konferenssin yhteydessä järjestetään  myös muita kilpailusarjoja.

Kilpailun muut tukijat
Kilpailun sponsorit ja muut tukijat julkaistaan lopullisen kokoonpanon varmistuttua toukokuun alkupuolella. Vuoden 2009 kilpailun järjestäjät ja tukijat.